งานวิจัยหมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

งานวิจัยหมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

0ขายโดย

งานวิจัยหมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

งานวิจัยหมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

งานวิจัยหมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

งานวิจัยอุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7134 เรื่อง อุปกรณ์สำหรับหาระดับความสูงที่เหมาะสมของหมอนสำหรับแต่ละบุคคล

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง

หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับกายวิภาคของแต่ละบุคคล จะช่วยลดอาการเกร็งและปวดของกล้ามเนื้อต้นคอ บ่า และหลัง หากสามารถผลิตหมอนได้เฉพาะบุคคลเช่นเดียวกับการตัดเสื้อผ้าจะเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ยุ่งยากในการค้นหาร้านดังกล่าว วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือวัดค่าทางกายวิภาคของแต่ละบุคคลแล้วนำหมอนที่สนใจมาวัดด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อคัดเลือกหมอนให้ตรงกับบุคคลนั้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง

เป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถวัดค่าทางกายวิภาคของแต่ละบุคคล แล้วนำค่าเหล่านั้นไปใช้ในการเลือกหมอนเพื่อรับกับกายวิภาคที่วัดได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง

1.ใช้งานง่าย
2.ค่าที่วัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่สร้างมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »