งานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

งานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

0ขายโดย

งานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

งานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

งานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

งานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000796 เรื่อง อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง ยื่นคำขอวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ที่มาของงานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสูตรการประดิษฐ์นาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุงที่เป็นสารสังเคราะห์หรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปร่งใส ที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสูง ที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญไล่ยุง ไอคาริดิน (Icaridin) โดยการพัฒนาสูตรการประดิษฐ์นี้เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนอิมัลชั่นให้มีขนาดในช่วง 50-200 นาโนเมตร โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสม ซึ่งยังคงได้นาโนอิมัลชั่นที่มีลักษณะใส มีความคงตัวสูง สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า 6 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง
นาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง ตามเทคโนโลยีนี้เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคอิมัลซิฟิเคชั่น โดยมีสารออกฤทธิ์ไล่ยุงไอคาริดิน (Icaridin) ปริมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเป็นสารออกฤทธิ์หลัก ซึ่งมีการปรับองค์ประกอบของสารทั้งตัวช่วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว เพื่อให้ได้เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำให้เกิดนาโนอิมลัชั่นที่มีความโปร่งใส โดยใช้พลังงานต่ำ (Low energy method) มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการผลิต ลดขั้นตอน และต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถนำมาผลิตนาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารสังเคราะห์ไล่ยุงได้ง่าย เทคโนโลยีการกักเก็บช่วยทำให้การใช้สารออกฤทธิ์ไล่ยุง Icaridin ในปริมาณที่น้อยลงแต่ยังมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้เทียบเท่ากับการใช้สารที่ปริมาณสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้เป็นนาโนอิมัลชั่นลักษณะใสที่มีฤทธิ์ไล่ยุงและมีขนาดของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ซึ่งทำให้มีพื้นที่ผิวของอนุภาคเพิ่มขึ้น สามารถควบคุมการระเหยของสารออกฤทธิ์ไล่ยุง ป้องกันการเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ไล่ยุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง และยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า 6 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »