งานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

งานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

 

งานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

งานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

งานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

สิทธิบัตร เลขที่ 33523 เรื่อง อุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001001009
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000804

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ ในกลุ่มนี้ ต้องมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงจะสามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ ความล่าช้าแม้จะเป็นเพียงเวลาไม่กี่นาทีอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการรักษาได้ไม่ว่าจะพิการหรือเสียชีวิต เป็นความสูญเสียที่มีความหมาย ต่อชีวิตชีวิตหนึ่งหรือต่อครอบครัวครอบครัวหนึ่ง โดยในการเกิดอุบัติเหตุอวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บสูงที่สุด คือ ศีรษะ พบถึงร้อยละ 35.4 และเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตสูงที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 33.6 (ทะเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น, 2542) และได้ทราบปัญหาจากแพทย์ที่รับผิดชอบโดยตรงด้านอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผิดวิธีโดยเฉพาะคนเจ็บที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัมพาต ทำให้มีหลายกรณีไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้หลังได้รับการรักษา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากขาดความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธี

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

ด้วยการออกแบบให้มีการขยับตัวผู้ป่วยทีละจุดทำให้มีการขยับตัวน้อยมาก รวมทั้งสามารถเก็บพกพาและประกอบได้สะดวก ขนย้ายได้เร็ว ประกอบกับการวิเคราะห์ทางกลเสมือนจริงด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ทำให้มีคุณสมบัติความแข็งการรับน้ำหนักได้มากถึง 160 กิโลกรัม ทำให้มีความปลอดภัยสูงและผู้ช่วยผู้ประสบภัยฉุกเฉินสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน

อุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บแบบสามส่วน ทำให้ผู้บาดเจ็บมีการขยับตัวน้อยที่สุด เมื่อทำการเคลื่อนผู้บาดเจ็บ ซึ่งเปลที่มีใช้ในรถพยาบาลหรือตามหน่วยกู้ภัยที่มีใช้อยู่นั้นไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ จากการถอดประกอบทำได้ง่ายและมีความคล่องตัวสูง ทำให้เข้าถึงพื้นที่อุบัติเหตุได้รวดเร็ว จะทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับการส่งต่อถึงมือแพทย์ มีโอกาสที่ได้รับการรักษาและผ่าตัดสำเร็จสูงกว่าเมื่อเทียบกับการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ควรจะเป็น เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและไม่เสียทรัพย์สินในการดูแลรักษาผู้พิการที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผิดวิธี
จากต้นแบบนี้คาดว่า จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาทลงได้ไม่น้อยกว่า 50% นอกจากโรงพยาบาลจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้ว จะยังช่วยให้หน่วยกู้ภัยสามารถนำเปลต้นแบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการช่วยเหลือชีวิตที่รวดเร็วและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »