งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

 

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

 

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001732 ยื่นคำขอวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในหลาย ๆ กรณีจำเป็นต้องใช้รักษาด้วยยาแบบฉีด หรือบางกรณีมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือการทำหัตถการทางคลินิกที่ต้องใช้เข็มหรืออุปกรณ์สอดใส่เข้าในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งจะต้องระมัดระวังหลายส่วนด้วยกัน เนื่องจากต้องทำการเตรียมยาแบบปลอดเชื้อ จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจับขวดยาเพื่อความปลอดภัยในการทำหัตถการทางคลินิก

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่ประกอบจากอลูมิเนียมชนิดงอได้ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการให้แรงบีบและฟองยางพาราเป็นตัวกระจายแรงกดที่เกิดขึ้นบนขวดยา อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่สามารถจับขวดยาได้ทุกขนาดสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาเพื่อความปลอดภัยในการทำหัตถการทางคลินิกเนื่องจากสมบัติเฉพาะของฟองยางพาราที่มีนิ่มและความยืดหยุ่นสูงมากกว่าวัสดุอื่น ๆ สามารถแนบสนิทกับขวดยาได้ทุกขนาด และลดอุบัติเหตุของผู้รักษาพยาบาลในระหว่างปฏิบัติหัตถการทางคลินิกได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

1. เพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการทำหัตถการทางคลินิก
2. เป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ภายใต้การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »