งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

 

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

งานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7107

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

อุปกรณ์ฝึกการยืนสำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า ปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีการใช้ Tilt table เป็นอุปกรณ์ทดแทน แต่เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย และไม่สามารถนำกลับมาฝึกพัฒนาการที่บ้านได้ จึงทำให้อุปกรณ์ของเรามีโอกาสในการเข้าสู้ตลาดทั้งโรงพยาบาล และผู้ปกครอง เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และมีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในต่างประเทศ คือ สามารถพับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังสถานที่ต่างๆ และยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้อีกด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

อุปกรณ์ฝึกการยืนสำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า ประกอบด้วยตัวโครงที่เป็นส่วนฐานสำหรับการวางเท้ามีความกว้าง 60 เซนติเมตร และยาว 80 เซนติเมตร ส่วนโต๊ะใช้สำหรับวางมือและท่อนแขนซึ่งสามารถพับและปรับระดับความสูงต่ำได้ ส่วนพยุงลำตัวในการยืนมีลักษณะตั้งฉากกับฐานซึ่งสามารถพับให้อยู่ในระนาบเดียวกับฐานได้ และมีด้ามจับเพื่อใช้ในการเข็นเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ โดยส่วนต่างๆ ของตัวโครงของอุปกรณ์จะถูกประกอบจับยึดด้วยสกรูและน็อต ที่โครงส่วนฐานสำหรับการวางเท้าจะมีลูกล้อที่สามารถล็อคได้จำนวนสี่ล้อ และมีแถบรัดช่วงสะโพก หน้าอก และเข่าอยู่บริเวณส่วนพยุงลำตัวเพื่อพยุงให้ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถยืนได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า

อุปกรณ์ฝึกการยืนสำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และมีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในต่างประเทศ สามารถพับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูกเนื่องจากใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการนำเข้า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »