งานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

งานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

 

งานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

งานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

งานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201005104

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

ในปัจจุบันมีความต้องการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือ สัตว์ โดยรถยนต์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น รถเข็นสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ รถเข็นผู้พิการ ถังก๊าซ รถตัดหญ้า จักรยานยนต์ และอื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้โดยทั่วไปมีน้ำหนักมาก และยุ่งยากในการขนย้าย ตลอดจนใช้บุคลากรจำนวนมากในการช่วยขนย้ายอุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อช่วยให้การขนย้ายสะดวกขึ้นจึงมีการใช้ทางลาดเข้ามาช่วยอย่างแพร่หลาย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักสองชุด ได้แก่ ชุดทางลาด และชุดกลไกทางลาด ชุดทางลาดประกอบจากแผ่นทางลาดหลายชิ้น ระหว่างแผ่นทางลาดจะมีแกนหมุนร่วมกันเพื่อให้สามารถม้วนเก็บได้ ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ชุดทางลาดจะประกอบเข้ากับชุดกลไกทางลาดซึ่งโดยปกติจะติดตั้งอยู่ในรถยนต์ การที่ชุดทางลาดติดตั้งอยู่กับที่เพื่อให้เกิดโครงสร้างแข็งแรงไม่ลื่นไหล และผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงยกทางลาดขณะเตรียมหรือจัดเก็บทางลาด ชุดกลไกทางลาดจะประกอบด้วยชิ้นส่วนกลไกทางลาดที่มีลักษณะคล้ายข้อต่อมีหน้าที่หลักในการหมุนและล็อก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์

สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วด้วยคนเพียงคนเดียว ซึ่งมีความสะดวกในการเตรียมใช้งานและจัดเก็บ ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ และมีความปลอดภัย ตลอดจนมีขนาดกะทัดรัดใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »