งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ
งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ1

งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

 

งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

งานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

ผู้ป่วยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตที่ผิดปกติได้ตลอดเวลา การเฝ้าติดตามความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง แพทย์ต้องทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (arterial line) ส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลอดเลือดแดงเรเดียล (radial artery) ที่บริเวณข้อมือ วิธีการทำหัตถการนี้จะเริ่มด้วย ให้ผู้ป่วยวางแขนราบบนเตียงในลักษณะหงายฝ่ามือ แพทย์จะหาตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลจากการคลำชีพจรบริเวณข้อมือของผู้ป่วย แล้วจึงแทงเข็มเมื่อปลายเข็มเข้าในหลอดเลือดแดงจะมีเลือดแดงไหลออกมา จึงทำการสอดเข็มเข้าไปจนสุดเพื่อให้เข็มคาไว้ในหลอดเลือดแดงแล้งจึงต่ออุปกรณ์เพื่อวัดความดันโลหิตได้ แต่การทำหัตถการนี้ในผู้ป่วยวิกฤตจะค่อนข้างยากเนื่องจากชีพจรเบามาก คลำหาตำแหน่งได้ยาก มีโอกาสแทงพลาดได้สูง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติเพื่อให้สะดวกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีในสถานการณ์วิกฤต (ในห้องผู้ป่วยวิกฤต) โดยอุปกรณ์นี้ทำมาจากยางธรรมชาติทั้งหมด โดยจะเตรียมให้อยู่ในรูปของฟองน้ำยางธรรมชาติที่มีการเคลือบผิวด้วยยางธรรมชาติอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้มีผิวเรียบ ง่ายต่อการทำความสะอาด นอกจากนี้ฟองน้ำยางธรรมชาติยังมีเด่นหลายประการ เช่น (1) สามารถใช้กับข้อมือของผู้ป่วยได้ทุกขนาด เนื่องจากสมบัติเฉพาะของฟองน้ำยางธรรมชาติที่มีนิ่มและความยืดหยุ่นสูงมากกว่าวัสดุอื่น ๆ สามารถขยายออกตามขนาดของข้อมือที่มีขนาดเล็กถึงใหญ่ได้ และมีความอ่อนนุ่มเมื่อกดข้อมือลงให้หงายขึ้นและผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ ก่อนทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (2) ลักษณะเฉพาะของยางธรรมชาติที่มีความเสียดทานสูง จึงทำให้เมื่อวางอุปกรณ์ลงบนผ้า หรือผ้ายางไม่ลื่นไถลในระหว่างการปฏิบัติหัตถการ (3) ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และมีน้ำหนักโมเลกุลสูงสามารถล้างน้ำ และทนทานต่อการซักล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite ; NaOCl) อีกทั้งสามารถล้างคราบเลือดออกได้ง่าย ไม่เกิดการซึมผ่านลงในเนื้อยางธรรมชาติ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติเพื่อให้สะดวกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีในสถานการณ์วิกฤต ใช้กับข้อมือของผู้ป่วยได้ทุกขนาด สามารถขยายออกตามขนาดของข้อมือที่มีขนาดเล็กถึงใหญ่ได้เนื่องจากยางมีความยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อการทำความสะอาด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »