งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

 

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7536

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

ปัจจุบันขั้นตอนการทำแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายนั้น จะปฏิบัติการบนการรองรับ ซึ่งจะรองรับวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผล เช่น ผ้าพันแผล สำลี หรือวัสดุทำแผลชนิดติดเชื้ออื่นๆ ร่วมกับการรองรับน้พหรือสารคัดหลั่งที่เกิดจากการทำแผล หลังจากนั้นขยะเหล่านั้นจะทำการแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนของวัสดุทำแผลติดเชื้อที่จะต้องแยกเพื่อส่งไปเผาทำลาย 2. ส่วนของน้ำล้างแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อ ในปัจจุนบันการแยกขยะสองกลุ่มนี้ทำได้ค่อนข้างลำบาก บุคลากรที่ทำการคัดแยกต้องทำหน้าที่เพิ่มหลายขั้นตอน และมีโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปนเปื้อนสารวัสดุติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่าย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อหรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการทำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกทำลายได้อย่างถูกต้อง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อหรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการทำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกทำลายได้อย่างถูกต้อง ทำให้สะดวกต่อการคัดแยกขยะติดเชื้อ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
Translate »