งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

 

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

งานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7536

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

ปัจจุบันขั้นตอนการทำแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายนั้น จะปฏิบัติการบนการรองรับ ซึ่งจะรองรับวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผล เช่น ผ้าพันแผล สำลี หรือวัสดุทำแผลชนิดติดเชื้ออื่นๆ ร่วมกับการรองรับน้พหรือสารคัดหลั่งที่เกิดจากการทำแผล หลังจากนั้นขยะเหล่านั้นจะทำการแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนของวัสดุทำแผลติดเชื้อที่จะต้องแยกเพื่อส่งไปเผาทำลาย 2. ส่วนของน้ำล้างแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อ ในปัจจุนบันการแยกขยะสองกลุ่มนี้ทำได้ค่อนข้างลำบาก บุคลากรที่ทำการคัดแยกต้องทำหน้าที่เพิ่มหลายขั้นตอน และมีโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปนเปื้อนสารวัสดุติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่าย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อหรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการทำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกทำลายได้อย่างถูกต้อง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล

อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อหรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการทำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกทำลายได้อย่างถูกต้อง ทำให้สะดวกต่อการคัดแยกขยะติดเชื้อ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
Translate »