งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11634 เรื่อง อุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

อุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพาที่ประกอบไปด้วยระบบของไหลจุลภาคซึ่งมีหน้าที่บรรจุสารละลายที่ ต้องการตรวจสอบและมีคุณสมบัติยอมให้แสงผ่านได้ โดยมีหลักการทำงาน คือ แสงจากแหล่งกำเนดแสงส่อง ลงไปยังพื้นที่ตรวจสอบ และมีหัววัดการเปลี่ยนแปลงเข้ากับวงจรอิเล็คทรอนิค เพื่อส่งสัญญาณไปแสดงผล บนหน้าจอเป็นตัวเลขดิจิทอล ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่าน /ดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับ สารละลายอ้างอิง

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา
เป็นเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่านแสงในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่มีราคาถูก กะทัดรัด และใช้สารละลายที่ต้องการทดสอบปริมาณน้อย เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือตรวจวัดเบื้องต้นในภาคสนาม

มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่มีราคาถูก กะทัดรัด และใช้สารละลายที่ต้องการทดสอบปริมาณน้อย และสามาราถตรวจวัดผลได้อย่างต่อเนื่อง

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ ฝ่ายสถานีวิจัยและส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทร 044 217 040
อีเมล siampl@slri.or.th
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
Translate »