งานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

งานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

 

งานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

งานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

งานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 01001000443 ยื่นคำขอวันที่ 3 มีนาคม 2553

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของโลก การป้องกันความพิการจากการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ทำได้ คือ การบริหารเท้าและดูแลเท้าให้ถูกวิธีทุกวัน นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเส้นประสาทที่เท้า หรือตรวจการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า หรือเรียกสั้น ๆ ว่า การตรวจเท้าเบาหวาน (diabetic foot examination)

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

อุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนักการกดตามการประดิษฐ์นี้
ซึ่งประกอบด้วย ด้ามจับ เส้นเอ็น (Bi-filament) และฝาครอบเส้นเอ็น (Bi-filament) โดยที่เส้นเอ็น
(Bi-filament) ประกอบด้วย เส้นเอ็นเส้นที่ 1 ทำหน้าที่ในการตรวจวัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า และเส้นเอ็นเส้นที่ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดระดับน้ำหนักการกด (land mark) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในตรวจสอบ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องอุปกรณ์ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่ประกอบด้วย ด้ามจับและเส้นเอ็น (Bi-filament) ที่มีหน้าที่ในการตรววัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า โดยเส้นเอ็นเส้นที่ 1 ทำหน้าที่ในการตรวจวัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า และเส้นเอ็นเส้นที่ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดระดับน้ำหนัก (land mark) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย เพิ่มมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการใช้อุปกรณ์ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีการสูญเสียประสาทรับรู้ความรู้สึก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »