งานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

งานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

 

งานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

งานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

งานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

  • สิทธิบัตร เลขที่ 8374 เรื่อง เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

ที่มาของงานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในการติดตั้งมีความยุ่งยาก และในระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น ต้องการความเร็วของรอบการหมุนของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับแกนเพลาของใบกังหันค่อนข้างสูง โดยความเร็วของรอบการหมุนที่สูงนี้ก็ต้องการระดับความ แตกต่างของระดับน้ำที่มากขึ้นด้วย ซึ่งพื้นที่ที่มีระดับความแตกต่างของระดับน้ำที่มากนั้นหาได้ยาก เรา สามารถทำให้เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสามารถท้างานได้โดยเพิ่มความเร็วรอบการหมุนให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการใช้ใบกังหันสองใบหมุนสวนทางกันเพื่อเพิ่มความเร็วรอบให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกันประกอบด้วยระบบเปลี่ยนพลังงานจลน์ของ น้ำให้เป็นพลังงานกลระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ละระบบจะท้างานร่วมกันโดยระบบเปลี่ยนพลังงานจลน์ของน้ำให้เป็นพลังงานกลทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์จากน้ำที่มีพลังงานศักย์โดยมีความแตกต่างของความสูงของระดับน้ำให้พลังงานจลน์จากน้ำพุ่งกระทบลูกถ้วยกังหันทำให้เกิดพลังงานกลเกิดขึ้นซึ่งพลังงานกลที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปยังระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแกนเพลาของตัวใบ กังหันน้ำและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาโดยมีแปรงถ่านท้าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่เครื่อง กำเนิดผลิตได้ เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่องกังหันน้ำใช้ใบกังหันสองใบหมุนสวนทางกันเพื่อเพิ่มความเร็วรอบให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน้ำที่ต่าง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »