เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

งานวิจัยเครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

0ขายโดย

เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

 

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4843

ที่มาของเครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

วว. ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของปลายข้าว ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว โดยจะได้ส่วนของปลายข้าวประมาณ 15% และจัดเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีนประมาณ 8% มีไขมันและเยื่อใยต่ำ เก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่หืน แต่มีมูลค่าต่ำ ส่วนใหญ่จะนำไปทำอาหารเลี้ยงสัตว์ วว. จึงดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งข้าวบริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ แคปซูลยา น้ำมันสลัดไร้ไขมัน และเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ

 สรุปเทคโนโลยีของเครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

วว. ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของปลายข้าว ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว โดยจะได้ส่วนของปลายข้าวประมาณ 15% และจัดเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีนประมาณ 8% มีไขมันและเยื่อใยต่ำ เก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่หืน แต่มีมูลค่าต่ำ ส่วนใหญ่จะนำไปทำอาหารเลี้ยงสัตว์ วว. จึงดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งข้าวบริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ แคปซูลยา น้ำมันสลัดไร้ไขมัน และเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »