งานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

งานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

งานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

งานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

งานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 65664 ยื่นคำขอวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ที่มาของงานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพานี้ใช้เทคนิคการตรวจวัดปฎิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมี กระแสไฟฟ้าที่วัดได้นี้จะถูก คำนวนเป็นความเข้มข้นของสารเคมีนั้นๆ และแสดงผลโดยตรงผ่านจอ LCD ของเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วและใช้งานได้กับขั้วไฟฟ้า (test strip) แบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing technology) โดยวัสดุนาโนกราฟีน (Graphene) ซึ่งจะสามารถทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง ให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว ราคาถูกและผลิตได้รวดเร็ว และเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มีความนิยม ในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตสูง

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

เครื่อง AflaSense ที่พัฒนาขึ้นนี้ให้ความถูกต้องของผลการตรวจวัดอะฟลาทอกซินในตัวอย่างที่ 99% และให้ช่วงการตรวจวัดอะฟลาทอกซิน ที่ 0 ถึง 80 ppb

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

• สามารถตรวจวัดค่าได้รวดเร็วโดยใช้เวลาในการวัดและแสดงผลในหน่วยวินาที (ไม่รวมกระบวนการ LAMP
ประมาณ 60 นาที) ซึ่งเร็วมากเมื่อเทียบกับการวัดด้วยเทคนิดการวัด Aflatoxin แบบอื่น เช่น เทคนิค HPLC ที่ใช้เวลา 8-15 ชม. และเทคนิค ELISA ที่ใช้เวลา 3 ชม. เป็นต้น การใช้งานสะดวกและง่ายพร้อมจอแสดงผล LCD อยู่บนตัวเครื่อง ซึ่งแตกต่างกับเครื่องวัดปฎิกริยาเคมีไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น ตัวแสดงผล อีกทั้งตัวเครื่องวัดอะฟลาทอกซินที่พัฒนานี้ยังมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาไปตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่ได้อย่างสะดวก
• การใช้งานร่วมกับแผ่นตรวจหรือขั้วไฟฟ้ากราฟีน (Graphene) ซึ่งเป็นวัสดุนาโน (Nano material) ที่นำไฟฟ้าได้
อย่างดีเยี่ยม ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตขั้วไฟฟ้าที่มีราคาถูก ผลิตได้รวดเร็ว ให้ความถูกต้อง และแม่นยำในการผลิตแผ่นสูง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »