งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เนื่องมาจากปัจจุบันอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากโบราณได้เริ่มสูญหายไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการทอผ้าแบบเดิมนั้นกว่าจะได้มาแต่ละผืนนี้ต้องใช้เวลาในการทอนาน ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาอาชีพการทอผ้าที่มาอย่างยาวนาน และการสอดแทรกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการทอผ้าแบบสมัยโบราณงานวิจัยนี้มีชื่อว่า เครื่องทอผ้ากึ่ง

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

เนื่องมาจากปัจจุบันอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากโบราณได้เริ่มสูญหายไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการทอผ้าแบบเดิมนั้นกว่าจะได้มาแต่ละผืนนี้ต้องใช้เวลาในการทอนาน ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาอาชีพการทอผ้าที่มาอย่างยาวนาน และการสอดแทรกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการทอผ้าแบบสมัยโบราณงานวิจัยนี้มีชื่อว่า เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยPLC

ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการทอผ้าช่วงเวลาว่างจากการทำงานและช่วยให้การทอผ้ารวดเร็วขึ้น ทำให้ก่อเกิดรายได้ในการประกอบอาชีพจากการทอผ้าขายมีเพิ่มขึ้นจากเดิม

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทร 053-776395,096-7731885,091-8587973
อีเมล firstiit@gmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com
instagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »