งานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

งานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

 

งานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

งานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

งานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7319 เรื่อง เครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

ที่มาของงานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ในอดีตที่ผ่านมามีการนิยมนำสินแร่เหล็กน้ำพี้มาเป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลประเภทเหรียญพระกดพิมพ์หรือลูกประคำ ด้วยการนำแร่เหล็กน้ำพี้ที่ขุดได้ไปผ่านกรรมวิธีการตำให้ละเอียดจากนั้นจึงนำผงแร่เหล็กน้ำพี้ที่ตำแล้วไปร่อนโดยใช้ตระแกรงละเอียด เพื่อให้ได้เนื้อแร่ที่ละเอียดแล้วจึงนำมานวดผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ดินเหนียว กาวและน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเหรียญพระกดพิมพ์หรือลูกประคำ ซึ่งในขั้นตอนของการนวดผสมส่วนผสมทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาจะต้องใช้แรงงานคนในการส่วนนวดผสมทั้งหมดตามที่กล่าวมา ซึ่งในการนวดผสมส่วนผสมทั้งหมดในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาในการนวดผสมเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง ซึ่งในการใช้แรงงานคนในการนวดผสมจะเกิดปัญหาทำให้เกิดการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและในบางครั้งมีผลทำให้ส่วนผสมไม่เข้ากัน โดยการนวดผสมด้วยแรงงานคนมีผลทำให้ได้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง จึงทำให้การใช้แรงงานคนในการนวดจะมีขีดจำกัดในการนวดซึ่งการนวดผสมแต่ละครั้งละจะได้ปริมาณเพียง 1-2 กิโลกรัมเท่านั้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิด แนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง เพื่อต้องการใช้เป็นเครื่องทุนแรงในการนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้ เพื่อนำมาทดแทนการใช้แรงงานคนในการนวดผสม เพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถทำให้ส่วนผสมที่ได้หลังจากการนวดผสมมีการขึ้นรูปเป็นแท่งทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

เครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้ เป็นเครื่องที่ได้รับการออกแบบและสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนวดผสมวัตถุดิบต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผสมแร่เหล็กน้ำพี้โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ จากเดิมกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ ใช้วิธีการผสมโดยใช้แรงงานคนซึ่งสามารถผสมได้เพียงครั้งละ 1- 2 กิโลกรัมต่อครั้ง ซึ่งมีปริมาณที่น้อยไม่พอต่อการผลิต และผู้ที่ทำหน้าที่ผสมยังเกิดการเมื่อยล้าเกิดขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสมรรถนะของเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้มีกำลังการผลิต 0.90 กิโลกรัมต่อนาที ซึ่งมากกว่าแรงงานคนที่มีกำลังการผลิต 0.75 กิโลกรัมต่อนาที เพิ่มขึ้น 0.15 กิโลกรัมต่อนาที ส่วนรอบการทำงานของ เครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้ 21.21 นาที ส่วนแรงงาน 25.92 นาที โดยสามารถลดรอบการทำงานสาม นาที 4.71

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง

สมรรถนะของเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้มีกำลังการผลิตสามารถทำงานได้แทนแรงงานคน และสามารถเพิ่มรอบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »