งานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

งานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

 

งานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

งานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

งานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7320 เรื่อง เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

ที่มาของงานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ในอดีตที่ผ่านมาการผสมส่วนผสมอาหารสำหรับเลี้ยงลูกปลานิลส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนวดผสมด้วยแรงงานคน และต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้เครื่องผสมที่ใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานแทนที่ แต่เนื่องการผสมอาหารสำหรับการเลี้ยงลูกปลานิลในปัจจุบันนั้นผู้เพาะเลี้ยงลูกปลานิลส่วนใหญ่จะต้องมีการผสมฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิลลงไปพร้อมๆ กับส่วนผสมอื่นๆ ด้วย เพื่อแปลงเพศลูกปลานิลตั้งแต่ในระยะของการอนุบาลให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด เพราะปลานิลเพศผู้มีระยะการเจริญเติบได้เร็วกว่า ซึ่งในการผสมฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิลลงไปในอาหารสำหรับให้ลูกปลากินในระยะอนุบาลนั้น ผู้เพาะเลี้ยงปลาจะใช้วิธีการใช้กระบอกฉีดน้ำเพื่อฉีดฮอร์โมนระหว่างที่ผสมอาหาร ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฮอร์โมนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงไม่สามารถควบคุมระยะเวลาและความสม่ำเสมอของอัตราการฉีดในแต่ละครั้งได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล ที่ใช้ระบบชุดควบคุมทางไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง และใช้ปั๊มสำหรับดูดฮฮร์โมนจากถังพักเพื่อนำไปฉีดพ่นกับส่วนผสมของอาหารลูกปลานิลในขณะที่ใบกวนภายในถังผสมกำลังทำงาน โดยใช้หัวฉีดที่สามารถปรับระดับของการพ่นฝอยได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล

เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนสำหรับแปลงเพศลูกปลานิล ที่สามารถควบคุมระยะเวลาและความสม่ำเสมอของอัตราการฉีดฮอร์โมนในการผสมแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้องตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »