งานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันการนวดได้มีบทบาทมากขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการผ่อนคลายร่างกาย การนวดแผนไทยจึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะ การนวดแผนไทย ไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการระหว่างผู้ให้บริการ และรับบริการ การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ
เครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android ที่ผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้นมานี้ จะช่วยให้สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยเครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android นี้ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

เครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android นี้มีการทำงานอยู่ 5 ระดับคือ ระดับเบามาก ระดับเบา ระดับปานกลาง ระดับแรง และระดับแรงมาก โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ ตัวกระตุ้นด้วยแผ่นเจลนำไฟฟ้า และตัวกระตุ้นด้วยลูกประคบ ใช้แอพพลิเคชั่นในการควบคุมและปรับระดับความแรงของ เครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android เพื่อความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร

1) มีหลายระดับให้เลือกในการใช้เครื่องนวด
2) สามารถควบคุมผ่านระบบไร้สายโดยมือถือได้
3) สามารถใช้กับลูกประคบสมุนไพรและแผ่นเจลนำไฟฟ้าได้

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทร 053-776395,096-7731885,091-8587973
อีเมล firstiit@gmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com
instagram

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »