งานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

งานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

 

งานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

งานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

 

งานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401007688 ยื่นคำขอวันที่ 23 ธันวาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ การบิน การต่อเรือ มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันกันในด้านคุณภาพสูงขึ้นตามไปด้วย และมีการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ อาทิ สกรู ประแจปอนด์ มากขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการในการสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ความต้องการการสอบเทียบมากขึ้น ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิดในระดับอ้างอิงยังคงมีน้อย และไม่เพียงพอ เนื่องจากการนำเข้าเครื่องมือวัดแรงบิดอ้างอิงมาตรฐานประเภทนี้มีราคาสูงมาก ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมการลงทุนเพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิดภายในประเทศได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

ห้องปฏิบัติการแรงบิด ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ผลิตเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench ที่นำมาใช้เป็น Standard สำหรับนำมาให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการถ่ายทอดค่าการวัดที่ถูกต้องไปยังผู้ใช้งานเครื่องมือประเภทประแจปอนด์และสกรูวัดแรงบิดในงานภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench

– ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือที่นำมาใช้เป็น Standard สำหรับนำมาให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการถ่ายทอดค่าการวัดที่ถูกต้องไปยังผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรม ในราคาที่ถูกกว่าเครื่องมือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก
– ห้องปฏิบัติการสอบเทียบในประเทศได้นำประแจวัดแรงบิดอ้างอิงเปิดให้บริการสอบเทียบระดับเครื่องมือประเภท Torque Wrench Calibrator ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบให้กับเครื่องมือประเภทประแจปอนด์และสกรูวัดแรงบิดในงานภาคอุตสาหกรรม
– เพิ่มความเชื่อมั่นในการถ่ายทอดความถูกต้องในการสอบเทียบเครื่องมือประเภทประแจปอนด์และสกรูวัดแรงบิดในอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »