งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย
งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย1

งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

 

งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

งานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0702003102

ที่มาของงานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลง เตียง หรือ เก้าอี้เข็น เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือ เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในเมืองไทย มีใช้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยมีราคาสูง และ แรงงานในประเทศยังมีราคาถูก แต่แนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เครื่องยกผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นลงเตียง เก้าอี้เข็น เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องยกผู้ป่วย

เครื่องยกผู้ป่วยไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับน้ำหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม สามารถถอดประกอบได้ ใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูง สามารถผลิตได้เองในประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »