งานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

 

งานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

งานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 0901005490 เรื่อง เครื่องหั่นสมุนไพร

ที่มาของงานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

สมุนไพรไทย เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าที่บรรพบุรุษนำมาเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นต้น การแปรรูปสมุนไพรเพื่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสมุนไพรผสม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น สมุนไพรด้านความงามสมุนไพรอบผิว ลูกประคบ สมุนไพรบดผง สมุนไพรน้ำ เป็นต้น การแปรรูปขั้นตอนแรกคือการหั่นให้เป็นแผ่นบางๆ หรือชิ้นเล็กๆ ก่อนการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อไป ดั่งเดิมจะใช้แรงงานคนหั่น ส่วนมากคือผู้สูงอายุ เครื่องมือทีมีไม่ตรงกับความต้องการ เช่น เครื่องหั่นขนาดเล็ก หั่นสมุนไพรประเภทน้อยชนิด ที่สำคัญการหั่นไม่ต่อเนื่องทำให้ล้าช้า และเครื่องที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาสูง โครงสร้างส่วนมากจะเป็นเหล็ก เกิดสนิมอาจปนเปื้อนในกระบวนการหั่น และการปรับความหนาบางหรือถอดลับคมตัดยังมียุ่งยาก

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

การหั่นสมุนไพรที่เป็นหัว เช่น ขิง ข่า กระชายดำ ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน เป็นต้น เมื่อนำสมุนไพรป้อนลงห้องหั่น สมุนไพรจะถูกพาหมุนเหวี่ยงผ่านคมตัดที่ตั้งระยะความหนาการหั่นไว้ สมุนไพรที่หั่นแล้วจะตกลงที่รองรับ สมุนไพรที่อยู่ภายในห้องเหวี่ยงจะหมุนผ่านคมตัดจนหมด สามารถป้อนสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตั้งความหนาไดระหว่าง 1 ถึง 5 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพการหั่น เฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร ใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ 220 โวลต์ขนาด 1/3 แรงม้า

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องหั่นสมุนไพร

โครงสร้างเครื่องผลิตด้วยสแตนเลส เครื่องมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถหั่นได้อย่างต่อเนื่อง ปรับความหนาบางได้ต้องการ สะดวกในการลับคมตัดและการดูแลรักษา

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »