งานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

งานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

 

งานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

งานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

งานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10295 เรื่อง เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูชนิดที่มีท่อจ่ายอากาศที่เพลา

ที่มาของงานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

เครื่องเติมอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) ในน้ำ เครื่องเติมอากาศสามารถจำแนกได้หลายประเภท เช่น เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ได้แก่ เครื่องกลเติมอากาศชนิดหมุนเร็ว (high speed mechanical surface aerator) เป็นต้น และเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศแบบดิฟฟิวส์ (diffuser) เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์ (static tube aerator) เป็นต้น เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์(static tube aerator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการพ่นฟองอากาศไหลผ่านท่อที่ออกแบบให้ขัดขวางการเคลื่อนที่ของฟองอากาศในขณะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวน้ำ ทำให้ฟองอากาศขนาดใหญ่แตกตัวเกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก การเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำนี้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายเทออกซิเจนละลาย(dissolved oxygen) ลงในน้ำ ข้อดีของเครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์ (static tube aerator) คือมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนปานกลางถึงสูง ป้องกันการอุดตันของท่อจ่ายอากาศได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับแบบดิฟฟิวส์(diffuser) เนื่องจากท่อป้อนอากาศจะออกแบบให้มีขนาดรู 1-5 มิลลิเมตร ดูแลรักษาง่าย ทั้งยังให้ความเร็วน้ำรอบๆ เครื่องเติมอากาศค่อนข้างสูง ส่งผลให้ตะกอนไม่สะสมในบริเวณพื้นบ่อ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนแรกเพลากลวงที่เชื่อมติดกับใบสกรู ปลายด้านบนของสกรูเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศ ส่วนปลายด้านล่างเชื่อมต่อกับหัวฉีด ส่วนที่สองท่อสถิตย์มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ภายในมีผิวเรียบ และส่วนที่สามฐานหรือทุ่นลอยน้ำ เมื่อจ่ายอากาศผ่านเพลากลวง อากาศจะไหลลงด้านล่างผ่านหัวฉีด ฟองอากาศขนาดเล็กจะผลิตขึ้นและไหลไปตามช่องว่างระหว่างสกรูกับท่อสถิตย์ขึ้นสู่ผิวน้ำ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู

• มีประสิทธิในการถ่ายเทออกซิเจนสูงช่วยให้ประหยัดพลังงาน
• มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำ เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวในน้ำ ติดตั้งสะดวก
• มีช่วงการถ่ายเออกซิเจนกว้าง สามารถเติมอากาศได้ตั้งแต่ในสระน้ำจนถึงการใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง
• มีความเร็วในการกวนน้ำที่ดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »