งานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

งานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

งานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

งานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

งานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

  • องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ต้นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และศักยภาพของเทคโนโลยีการใช้แสงซินโครตรอน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในกลุ่มผู้พิการทางสายตา ทำงานด้วยหลักการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของจุดแสดงผลที่ซ่อนอยู่ภายในหน้าจอสัมผัสและเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า จุดแสดงผลแต่ละจุดที่ทำงานแยกจากกันจะเคลื่อนที่ขึ้น โดยปลายด้านบนสุดจะโผล่ขึ้นเหนือหน้าจอสัมผัสประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ทาให้ปลายนิ้วสามารถสัมผัสได้ การเคลื่อนที่ของแต่ละจุดจะถูกควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้าที่มีโปรแกรมแปลงจากอักษรปกติเป็นรหัสอักษรเบรลล์ โดยเครื่องต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถอ่านข้อมูลได้จากหน่วยความจำภายนอก (SD card) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านไฟล์ข้อความ รวมทั้งการอ่านตัวอักษรจากหน้าเว็บไซด์ทั่วไปได้

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

ต้นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ที่มีโปรแกรมแปลงจากอักษรปกติเป็นรหัสอักษรเบรลล์ ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านข้อมูลได้จากหน่วยความจำภายนอก (SD card) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านไฟล์ข้อความ รวมทั้งการอ่านตัวอักษรจากหน้าเว็บไซด์ทั่วไปได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

ผ่านการทดสอบกับผู้พิการทางสายตา พบว่าสามารถแสดงผลได้ถูกต้องถึง 97%
สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ให้มีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ ฝ่ายสถานีวิจัยและส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทร 044 217 040
อีเมล siampl@slri.or.th
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »