งานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

งานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

 

งานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

งานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

งานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9111 เรื่อง เครื่องโรยเมล็ดข้าว

ที่มาของงานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

การทำนาแบบนาหว่านน้ำตมที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมกันนั้น จะพบปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมาก ถึง 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ที่สูง รวมทั้งต้นข้าวที่ขึ้นหนาแน่นเกินไปและไม่เป็นระเบียบส่งผลให้การเจริญเติบโตและการแตกกอไม่เต็มที่ และง่ายต่อการระบาดของโรคและศัตรูพืช รวมถึงปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช (ข้าวดีด ข้าวเด้ง) ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ควร เกิดเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำ แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการเปลี่ยนมาทำนาดำแทนนาหว่าน แต่การทำนาดำต้องใช้แรงงานมาก เนื่องจากต้องทำการเพาะกล้าก่อน ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และเครื่องดำนาที่มีจำหน่ายในปัจจุบันก็มีราคาสูง และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการใช้งาน ช่วงที่ผ่านมาจึงได้เริ่มมีการนำเข้าเครื่องหยอดหรือโรยข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถปลูกข้าวได้เป็นแถว แต่จากการศึกษาเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศบางรุ่นพบปัญหาเมล็ดข้าวเสียหายจากกลไกการโรยส่งผลให้เมล็ดข้าวที่ผ่านเครื่องโรยมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ และไม่สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวของการโรยได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

เครื่องโรยเมล็ดข้าวนี้จะใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลัง สามารถโรยเมล็ดเป็นแถวได้ครั้งละ 8 แถว สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ 3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างกอประมาณ 5 เซนติเมตร และสามารถปรับอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ได้ตามต้องการ พร้อมชุดกลไกตัด-ต่อกำลัง ช่วยให้หยุดการโรยได้สะดวก โดยถังบรรจุเมล็ดออกแบบให้มีช่องใส ช่วยให้สังเกตระดับของเมล็ดข้าวที่เหลือในถังได้สะดวก นอกจากนี้ยังออกแบบให้สามารถพับเก็บด้านข้างได้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และขนย้ายได้สะดวก สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลงเหลือเพียง 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของอัตราปกติ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องโรยเมล็ดข้าว

เครื่องโรยเมล็ดข้าวสามารถปลูกข้าวได้เป็นแถวเช่นเดียวกับการปักดำ แต่มีราคาที่ถูกกว่าเครื่องดำ มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และต้องการการดูแลรักษาต่ำ
กลไกการโรยของเครื่องก่อให้เกิดความเสียหายกับเมล็ดพันธุ์น้อย ทำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »