งานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

งานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

0ขายโดย

งานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

 

งานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

งานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

งานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000672 ยื่นคำขอวันที่ 22 เมษายน 2559

ที่มาของงานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

กากเมล็ดชา ที่ได้จากการหีบน้ำมันออกแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน (Tea Seed Cake) มีสารซาโปนิน 11-18% เป็นส่วนประกอบ สารซาโปนินเป็นสารประกอบไกลโคไซด์ (Glycoside compound) มีคุณสมบัติทําให้เกิดฟองได้ง่าย สารซาโปนินที่สกัดจากเมล็ดชา (Tea seed saponin) เป็นซาโปนินชนิดไตรเตอร์ปินนอยด์ ซาโปนิน (triterpenoid saponin) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย สารซาโปจีนิน (sapogenin), สารอะไกลคอน (aglycon) และกรดอินทรีย์ ซาโปนินมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพหลากหลาย เช่น คุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial) ต้านเชื้อรา (antifungal) และมีแนวโน้มที่สามารถใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย บางกรณีมีการใช้ในวงจำกัดเนื่องจากมีรสขม ในเชิงพาณิชย์มีการพัฒนากระบวนการใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัด การทำให้เข้มข้นและการทำให้บริสุทธิ์

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดกากเมล็ดชาเพื่อใช้ต้านเชื้อราที่ผิวหนัง มีส่วนประกอบของสารสกัดจากกากเมล็ดชา คาร์โบพอล 940 (Carbopol 940) ไตรเอทาโนลามีน(Triethanolomine) โพไพลีนไกลคอล (Propylene glycol) ซอลบิทอล (Sorbitol) โพลีเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol 400) และน้ำมี ลักษณะเป็นเจลใส สีน้ำตาลอ่อน ไม่ขุ่น ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนังได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

ใช้ต้านเชื้อราที่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความคงตัว ไม่มีการแยกชั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Candida albican, Trichophyton mentagrophytes, และ Microsporum gypseum ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ผิวหนังจากการทดสอบด้วยวิธี Resazurin Microplate assay: REMA และไม่พบการระคายเคืองต่อผิวหนัง จากการทดสอบด้วยวิธี Reconstructed Human Epidermal Model Epiderm (EPI-200-SIT), MTT assay

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »