งานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

งานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

0ขายโดย

งานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

 

งานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

งานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

งานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000992 ยื่นคำขอวันที่ 19 มิถุนายน 2558

ที่มาของงานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานให้แตกต่างจากน้ำปลาหวานที่มีทั่วไปในท้องตลาด คือลักษณะเป็นเมล็ดเจลอุ้มน้ำปลาหวานไว้ภายในเพิ่มรสและเนื้อสัมผัสให้กับผู้รับประทาน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

สามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน

มีความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน เป็นการเพิ่มรสและเนื้อสัมผัสให้กับผู้รับประทาน ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวและสามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »