งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

0ขายโดย

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

 

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

ที่มาของงานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

ในการปลูกพืชที่แปลงขนาดใหญ่การชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตที่ได้ เพื่อเป็นการใช้ปัจจัยดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องมีระบบที่ทำการเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ความชื้นดิน ปริมาณน้ำฝน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการให้น้ำ เช่น แรงดันน้ำ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่เป็นระบบที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสามารถติดตามความชื้นดินและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเซนเซอร์ที่อยู่ในเครือข่ายได้ถึง 100 ตัวที่ติดตั้งไว้ในรัศมี 300 เมตร ค่าที่ได้จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต ทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถติดตามได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

– เครือข่ายเซนเซอร์สำหรับติดตามความชื้นดินและข้อมูลสำหรับการชลประทาน
– ระบบติดตามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตอย่างต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นความดันและการประยุกต์ใช้

1) ประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Chemical and Biological Analysis
2) ประยุกต์ใช้เป็น Ion semiconductor sequencing

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »