งานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

งานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

0ขายโดย

งานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

 

งานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

งานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

งานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

ที่มาของงานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

แพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณไอออนชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 3 ส่วน คือ
1) Selective membrane: เป็นการพัฒนาเยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับสารละลายที่ต้องการตรวจวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
1.1) เยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดไอออน ด้วยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ เช่น pH, Nitrate, Ammonia, Phosphate และ Potassium
1.2) เยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดโมเลกุลของสารชีวภาพ เช่น Glucose, urea, Microalbumin และ Artemisinin
2) Transducer: เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เรียกว่า Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) ทำหน้าที่แปลงปริมาณไอออนใน สารละลายให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า จุดเด่นที่สำคัญ คือ มีกลไกการตอบสนองต่อไอออนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ขนาดเล็ก ทนทาน ผลิตได้ จำนวนมากภายในประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยปัจจุบัน TMEC สามารถผลิต ISFET ชิพได้ทั้งแบบ ชิพเดี่ยว และแบบ 8×8 เอเรย์ชิพ
3) Flow Injection Analysis: เป็นเทคนิคการควบคุมของไหลในระบบให้สามารทำงานได้แบบอัตโนมัติ อย่างชาญฉลาด

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก สำหรับ ISFET FIA Platform คือระบบวัดค่า pH ในน้ำประปา
o ตรวจวัดค่า pH ในน้ำประปาแบบต่อเนื่อง
o แสดงผลการวัดค่า pH และอุณหภูมิบนหน้าจอแบบสัมผัส
o เน้นความเชื่อมั่นในผลการวัด ด้วยฟังก์ชัน smart automatic calibration คือ ระบบสามารถ calibrate หัววัดได้เองตามความเหมาะสมของสภาพการวัดข้อมูลการ Calibrate บันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่องทุกครั้ง
o บันทึกข้อมูลผลการวัดลงหน่วยความจำ และมีพอร์ทสื่อสารแบบ USB และ RS232 Online ข้อมูลการวัด : http://opasnectec.orgfree.com/showGraphpH.php o แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนหัววัด
o การเปลี่ยนหัวใหม่เข้าไปในระบบ ทำได้ง่ายเหมือนเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่อง printer
o Hardware และ Software ของระบบรองรับการเปลี่ยนชนิดหัววัด บนฐานเทคโนโลยี ISFET

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ

1) ประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Chemical and Biological Analysis
2) ประยุกต์ใช้เป็น Ion semiconductor sequencing

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »