งานวิจัยพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง

งานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

0ขายโดย

งานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

งานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

งานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

งานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยสามารถผลิตเส้นไหมได้กว่า 400 ตันในแต่ละปี แบ่งเป็นเส้นไหมชุมชนราว 290 ตัน และเส้นไหมอุตสาหกรรมประมาณ 176 ตัน โดยเส้นไหมประกอบด้วยโปรตีนหลัก 2 ชนิด ได้แก่ โปรตีนเส้นไหม (ไฟโบรอิน, Fibroin) และ โปรตีนกาวไหม (เซริซิน, Sericin) โปรตีนไฟโบรอิน เป็นองค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 70-80 โดยน้ำหนัก นำไปใช้เป็นเส้นใยทอเป็นผ้าไหม ส่วนโปรตีนกาวไหม คิดเป็นร้อยละ 20-30 โดยน้ำหนัก จะถูกกำจัดออกมาจากเส้นไหม เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเส้นไหมดิบกว่า 30 ตันในแต่ละปีจากทั่วประเทศ โดยไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ และหากไม่กำจัดน้ำกาวไหมอย่างถูกวิธีจะทำให้เกิด ปัญหากับสิ่งแวดล้อม
โปรตีนกาวไหมเซริซินมีคุณสมบัติด้านเวชสำอาง มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อิลาสเทส ทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิวพรรณเมื่อใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโปรตีนกาวไหมมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นวัตถุดิบในเครื่องสำอาง จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีส่วนผสมสารสกัดจากไหมคุณภาพดี ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนกลุ่มผู้ทอผ้าไหมของประเทศได้มีโอกาสสร้างรายได้จากการเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบชั้นดีป้อนให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

สูตรตำรับเซรั่มบำรุงผิวโดยใช้เทคโนโลยีการห่อหุ้มเซริซินด้วยลิโพโซม (Liposome) เพื่อกักเก็บสาระสำคัญและเพิ่มคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์และช่วยการซึมซาบได้ดียิ่งขึ้น โดยส่วนผสมของอนุภาคห่อหุ้มเซริซินระดับนาโนที่มีความคงตัวทางกายภาพเคมี ทดสอบความคงตัวไม่มีการแยกชั้นและสามารถรักษาสภาพความคงตัวอยู่ได้นานถึงสองปี มีการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน มีการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครจำนวน 200 คน พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

ให้ความกระจ่างใสและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวพรรณ จากการทดสอบผิวของอาสาสมัครมีความชุ่มชื้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์ และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน 4 สัปดาห์พบว่ามีผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์

อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »