งานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

งานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

0ขายโดย

งานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

 

งานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

งานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

 

งานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

ขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401007688 ยื่นคำขอวันที่ 23 ธันวาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

นวัตกรรมเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาด้วยอิฐทนไฟ เป็นการออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีมวลชุมชนขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานในชุมชน โดยการกรุด้วยอิฐทนไฟในห้องเผาไหม้ ซึ่งเตาแก๊สชุมชนที่ออกแบบใหม่นี้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางห้องเผาไหม้ 14.2 เซนติเมตร และมีความสูงของห้องเผาไหม้เท่ากับ 31.7 เซนติเมตร ใช้หลักการเผาไหม้แบบอินเวอร์สดาว์นดราฟท์แก๊สซิไฟเออร์ (Inverted Downdraft Gasifier) จากการทดสอบพบว่าเตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบใหม่มีประสิทธิภาพ 23.14% ในขณะที่เตาแก็สชีวมวลแบบเดิมที่ไม่ได้กรุห้องเผามีประสิทธิภาพเพียง 16.40% หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 40%

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

เตาแก๊สชีวมวลที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแก๊สชีวมวลแบบเดิม 40% ในขณะที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง 10% ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง และหากนำมาใช้แทนเตาอั่งโลสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นกว่า 2 เท่า

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง

• มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิง
• มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »