งานวิจัยเตียงคลอดPSU

งานวิจัยเตียงคลอดPSU

0ขายโดย

งานวิจัยเตียงคลอดPSU

 

งานวิจัยเตียงคลอดPSU

งานวิจัยเตียงคลอดPSU

งานวิจัยเตียงคลอดPSU

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7751

ที่มาของงานวิจัยเตียงคลอดPSU

ในระยะที่ 2 ของการคลอด (ระยะเบ่งคลอด) มารดามีความปวดมาก บางรายปวดเหมือนร่างกายแยกเป็นส่วนๆ และระยะเวลาในการคลอดใช้เวลานาน ดังนั้นการช่วยให้มารดาคลอดได้เร็วขึ้นจึงมีความสำคัญมาก ซึ่งการผลิตเตียงคลอดPSU (เตียงคลอด Prince of Songkla University)จึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเตียงนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้มารดาสามารถเสมือนอยู่ในท่านั่งยองแต่มารดานอน ซึ่งเป็นท่าที่ยกศีรษะสูง 45-60 องศา ยกบริเวณเอวสูง 30-40 องศา ตามที่มารดารู้สึกสุขสบาย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเตียงคลอดPSU

เตียงคลอด PSU เป็นเตียงคลอดนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้มารดาสามารถเสมือนอยู่ในท่านั่งยองแต่มารดานอน ซึ่งเป็นท่าที่ยกศีรษะสูง 45-60 องศา ยกบริเวณเอวสูง 30-40 องศา ตามที่มารดารู้สึกสุขสบายและมารดาสามารถวางเท้าที่ยันฝ่าเท้าได้ จึงทำให้ขาอยู่ในลักษณะเข่าชิดอก จากการที่อยู่ในท่าดังกล่าวศีรษะสูงทำให้เกิดการเคลื่อนต่ำของส่วนนำของทารกตามแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนการยกเอวและการนอนขาแยกเข่าชิดอกจากการยันของเท้าทำให้ช่องออกของเชิงกรานเปิดกว้างจึงทำให้มารดาคลอดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีบาร์โหนทำให้มีแรงในการเบ่งมากขึ้นด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเตียงคลอดPSU

เตียงคลอด PSU เป็นเตียงคลอดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งช่วยให้มารดาอยู่ในท่าที่สบาย และด้วยอุปกรณ์เสริมจะทำให้มารดาอยู่ในท่าที่คลอดได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีบาร์โหนทำให้มีแรงในการเบ่งมากขึ้นด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »