งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

0ขายโดย

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

 

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

ที่มาของงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เพื่อเพิ่มมูลค่าของเปลือกผลไม้ ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นำมาใช้ในลักษณะการทดแทนส่วนของแป้งสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์เบเกอรีในระดับ ตั้งแต่ 10 – 15% ทำให้แคลอรีของผลิตภัณฑ์ลดลงและมีปริมาณใยอาหารเพิ่มขึ้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เพื่อเพิ่มมูลค่าของเปลือกผลไม้ ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากต่างประเทศ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง

ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง มีปริมาณใยอาหารสูง โดยเฉพาะใยอาหารที่ละลายน้ำ จึงมีส่วนช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลและคงระดับน้ำตาลในเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »