งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป
งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป1

งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

0ขายโดย

งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

งานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0101002618

ที่มาของงานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ในตำราสมุนไพรไทย เมล็ดแมงลัก เมื่อแช่น้ำจะพองตัวเห็นเป็นเยื่อขาว ที่มีลักษณะลื่นเป็นเมือก จะนิยมบริโภคเป็นอาหารหวาน จะช่วยทำให้ถ่ายอุจจาระสะดวก เพราะเมือกขาวทำให้ลื่น อุจจาระไม่เกาะลำไส้ และช่วยเพิ่มเนื้อ เพิ่มมวลอาหาร จึงนิยมบริโภคเพื่อเป็นสารควบคุมน้ำหนัก (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2514) ซึ่งสรรพคุณนี้มีผลเช่นเดียวกับ เปลือกเมล็ดของพืชจำพวก Plantago หรือที่เรียกกันว่า เปลือกเมล็ดไซเลี่ยม
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก และการทำผงเมือกแมงลัก การทำผงเมล็ดแมงลัก โดยการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่อง ตัวทำละลายอินทรีย์ตกค้างในผงเมล็ดแมงลัก จึงไม่เหมาะสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ด้วยปัญหาเหล่านี้ มีแนวทางในการแก้ปัญหาการผลิตดังกล่าว ด้วยการสกัดน้ำมันออกจากผงเมล็ดแมงลักด้วยกระบวนการที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จะได้ผงแมงลักแห้งที่มีไขมันเหลืออยู่ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ พองตัวได้อย่างรวดเร็วและแขวนลอยได้ดีในน้ำ ไม่เหม็นหืน แม้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งปี เหมาะสมในการเป็นสารเติมแต่งในอาหารอีกด้วย

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเม็ดแมงลักสกัดน้ำมันออกเพื่อการพองตัวที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป
เมล็ดแมงลักสามารถพองตัวได้จากเมือกที่อยู่บนเมล็ดของมันถ้าหากถูกแช่ในน้ำซึ่งการพองตัวของเม็ดแมงลักทั่วไปจะสามารถพองตัวได้ในระดับหนึ่ง
แต่ด้วยกระบวนการสกัดน้ำมันจากเม็ดแมงลักที่ยื่นจดสิทธิบัตร ทำให้เม็ดแมงลักสามารถพองตัวได้มากขึ้นกว่า 6 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เท่ากัน ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกว่าเม็ดแมงลักทั่วไป โดยการพองตัวนี้ขึ้นยู่กับน้ำและสภาพแวดล้อมของตัวเม็ดแมงลักเองด้วย

– สามารถพองตัวได้ดีกว่าเม็ดแมงลักทั่วไป โดยที่สามารถทำได้สุงสุด 6 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เท่ากัน
– กระบวนการนี้ทำให้ได้เม็ดแมงลักที่มีไขมันต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพอย่างจริงจัง
– การสกัดน้ำมันออกจะป้องการการเกิดสารอัลฟาท๊อกซินในแมงลัก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »