งานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

งานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

0ขายโดย

งานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

งานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

งานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

งานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9383 เรื่อง แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่มาของงานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อปริทันต์คือ กลุ่มของเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบรากฟัน ทำหน้าที่ยึดและพยุงฟัน ทำให้ฟันสามารถอยู่ในขากรรไกรได้ โรคปริทันต์จะเริ่มจากการอักเสบบริเวณเหงือกและลุกลามไปยังโครงสร้างค้ำจุนฟัน สาเหตุเกิดจากจุลชีพที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกับผิวฟันใกล้ขอบเหงือกปล่อยสารที่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อปริทันต์ ทำให้โครงสร้างตัวค้ำจุนฟันถูกทำลาย
ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทออกฤทธิ์ทั่วร่างกายและประเภทออกฤทธิ์เฉพาะที่ ยาประเภทออกฤทธิ์ทั่วร่างกายมักเป็นแบบรับประทาน มีราคาถูก แต่ข้อเสียคือ ต้องทานยาปริมาณมาก และยากระจายไปบริเวณร่องลึกปริทันต์ต่ำทำให้มีความเข้มข้นไม่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อจุลชีพ ส่วนยาประเภทออกฤทธิ์เฉพาะที่สามารถนำส่งยาเข้าสู่บริเวณร่องลึกปริทันต์ได้โดยตรง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เป็นยาต้านจุลชีพแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่ในรูปของแผ่นฟิล์มบาง ไม่มีส่วนผสมของสารละลายอินทรีย์ ออกฤทธิ์ได้นานและนำส่งยาได้ง่าย โดยเป็นระบบนำส่งแบบหนึ่งหน่วยขนาดยาทำให้ลดการปนเปื้อนข้ามได้ โดยผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้สามารถนำส่งยาต้านจุลชีพเข้าสู่บริเวณร่องลึกปริทันต์และสามารถรักษาระดับยาได้เป็นเวลานาน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

• เป็นยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบที่อยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มบาง สามารถออกฤทธิ์เฉพาะที่ได้นานอย่างน้อย 5 วัน
• ไม่มีตัวทำละลายอินทรีย์เป็นส่วนผสม จึงไม่มีสารตกค้างในระบบนำส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »