งานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

งานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

งานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

 

งานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

งานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

งานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8649

ที่มาของงานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกพืชผักผลไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่พบปัญหาในกระบวนการส่งออกคือ ผลผลิตมีอายุการเก็บรักษาสั้น เกิดการเน่าเสียเร็ว จึงมีการพัฒนาการบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะอากาศดัดแปลง โดยควบคุมการไหลผ่านของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ เป็นต้น
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำหีบห่อส่วนใหญ่ ผลิตจากแผ่นฟิล์มของโพลิเมอร์ชนิดต่างๆ แผ่นฟิล์มมีกระบวนการผลิตที่ทำให้มีรูพรุน โดยนำโพลีเอทธิลีนมาผสมกับวัสดุต่างๆ เช่น การผสมกับแป้งมันสำปะหลัง การผสมกับซีโอไลต์ ที่ผลิตด้วยวิธีธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีอัตราการซึมผ่านต่ำถึงปานกลาง จึงไม่เหมาะกับการนำไปใช้หีบห่อผักผลไม้ที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น คะน้า บล็อกโคลี

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์แผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีนที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ ที่มีส่วนประกอบของเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีนความหนาแน่นต่ำ และเถ้าแกลบด้วยวิธีพิเศษ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการห่อพืช ผัก ผลไม้ เพื่อยืดอายุของผลผลิตได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นแผ่นรองพื้นด้านนอกของผ้าอ้อมได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

แผ่นฟิล์มที่มีความแข็งแรงและมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซสูงกว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตโดยวิธีธรรมดา
มีผลการวิจัยรับรอง การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำและอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
Translate »