งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

 

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1202002009 ยื่นคำขอวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7951

ที่มาของงานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

อุปกรณ์หนุนสะโพก (Hip protector) คือแผ่นปกคลุมภายนอกบริเวณกระดูกสะโพก (greater trochanter) เพื่อรองรับและกระจายแรงกระแทกออกจากกระดูกสะโพกในภาวะหกล้ม ทำให้ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกสะโพกหักได้ ประกอบกับการศึกษาหลายการศึกษาทางกลศาสตร์ (mechanics) พบว่า hip protector ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดกระดูกสะโพกหักได้จริงจากข้อมูลผู้สูงอายุของไทย 8,300,000 คน มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีประวัติหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุของกระดูกหักมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 2 ปี สาเหตุนี้เองจึงมีความสำคัญในการหาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่จะส่งผลต่อกระดูกสะโพก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยวิธีการผ่าตัด มีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 120,000 บาทต่อคนต่อปี อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยมีอัตราการเสียชีวิตภายใน 1 ปี ถึงร้อยละ 28 (Rojanasthien, 2005) ปัจจุบันการป้องกันมี 2 วิธี วิธีแรก คือ การใช้ยาเพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียง คือ การเบื่ออาหารหรือการแพ้ยา วิธีที่สอง คือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของสะโพก ได้แก่ การใช้พื้นยางและแผ่นหนุนสะโพก แต่ด้วยการใช้พื้นยางมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ และจะสามารถป้องกันได้ในพื้นที่ที่ใช้เท่านั้น ทำให้การใช้แผ่นหนุนสะโพกในการป้องกันมีข้อดีกว่า คือ สามารถใช้งานได้สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อย และผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถจัดหาไว้ใช้เองได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ประกอบด้วยยางธรรมชาติ สารกระตุ้น สารฟู สารต้านการถูกออกซิไดซ์ สารตัวเร่งปฏิกิริยา สารวัลคาไนซ์ และน้ำมันอโรมาติก โดยกรรมวิธีการผลิตแผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติมีวิธีการโดยการนำยางธรรมชาติมาบดผสมกับสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นนำยางคอมปาวด์ที่ได้ไปอัดร้อนขึ้นรูปในแม่พิมพ์การใช้แผ่นหนุนสะโพกเป็นการป้องกันแบบภายนอกที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเป็นการป้องกันที่สามารถป้องกันได้ในทุกที่เมื่อสวมใส่และไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกาย ด้วยข้อดีดังกล่าวการใช้แผ่นหนุนสะโพกจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถที่จะลดความเสี่ยงของสะโพกหักได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ มีองค์ประกอบของสูตรยางที่เหมาะสม ลดแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักเบา สามารถทดแทนอุปกรณ์เสริมสะโพกที่นำเข้าจากต่างประเทศได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
Translate »