งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

0ขายโดย

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

 

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1202002009 ยื่นคำขอวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7951

ที่มาของงานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

อุปกรณ์หนุนสะโพก (Hip protector) คือแผ่นปกคลุมภายนอกบริเวณกระดูกสะโพก (greater trochanter) เพื่อรองรับและกระจายแรงกระแทกออกจากกระดูกสะโพกในภาวะหกล้ม ทำให้ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกสะโพกหักได้ ประกอบกับการศึกษาหลายการศึกษาทางกลศาสตร์ (mechanics) พบว่า hip protector ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดกระดูกสะโพกหักได้จริงจากข้อมูลผู้สูงอายุของไทย 8,300,000 คน มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีประวัติหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุของกระดูกหักมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 2 ปี สาเหตุนี้เองจึงมีความสำคัญในการหาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่จะส่งผลต่อกระดูกสะโพก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยวิธีการผ่าตัด มีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 120,000 บาทต่อคนต่อปี อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยมีอัตราการเสียชีวิตภายใน 1 ปี ถึงร้อยละ 28 (Rojanasthien, 2005) ปัจจุบันการป้องกันมี 2 วิธี วิธีแรก คือ การใช้ยาเพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียง คือ การเบื่ออาหารหรือการแพ้ยา วิธีที่สอง คือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของสะโพก ได้แก่ การใช้พื้นยางและแผ่นหนุนสะโพก แต่ด้วยการใช้พื้นยางมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ และจะสามารถป้องกันได้ในพื้นที่ที่ใช้เท่านั้น ทำให้การใช้แผ่นหนุนสะโพกในการป้องกันมีข้อดีกว่า คือ สามารถใช้งานได้สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อย และผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถจัดหาไว้ใช้เองได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ประกอบด้วยยางธรรมชาติ สารกระตุ้น สารฟู สารต้านการถูกออกซิไดซ์ สารตัวเร่งปฏิกิริยา สารวัลคาไนซ์ และน้ำมันอโรมาติก โดยกรรมวิธีการผลิตแผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติมีวิธีการโดยการนำยางธรรมชาติมาบดผสมกับสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นนำยางคอมปาวด์ที่ได้ไปอัดร้อนขึ้นรูปในแม่พิมพ์การใช้แผ่นหนุนสะโพกเป็นการป้องกันแบบภายนอกที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเป็นการป้องกันที่สามารถป้องกันได้ในทุกที่เมื่อสวมใส่และไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกาย ด้วยข้อดีดังกล่าวการใช้แผ่นหนุนสะโพกจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถที่จะลดความเสี่ยงของสะโพกหักได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ

แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ มีองค์ประกอบของสูตรยางที่เหมาะสม ลดแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักเบา สามารถทดแทนอุปกรณ์เสริมสะโพกที่นำเข้าจากต่างประเทศได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »