งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

0ขายโดย

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

 

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001364 ยื่นคำขอวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

กาวชนิดว่องไวต่อการกด (Pressure sensitive adhesive, PSA) คือ กาวที่ประกอบด้วยกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีได้นิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้ ดังต่อไปนี้
1. เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว
2. การติดไม่ต้องใช้แรงมากกว่าแรงดันจากปลายนิ้วมือ
3. ไม่ต้องใช้การกระตุ้นจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ
4. มีความสามารถมากพอที่จะยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้
5. มี cohesive strength
ที่มากเพียงพอเมื่อดึงออกแล้วพื้นผิววัสดุสะอาด ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติด
กาวชนิดนี้มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเทปกาว อุตสาหกรรมกาวติดกระดาษชนิดลอกออกได้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยกาวประเภทนี้ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ โดยใช้ตัวทำละลายเป็นตัวกลาง เช่น สไตรีน-ไอโซพรีน-สไตรีน บล็อกโคพอลิเมอร์ (S-I-S) ยางคลอโรพรีน (CR) และยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) เป็นต้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

แผ่นแปะอเนกประสงค์ คือ แผ่นแปะชนิดที่ว่องไวต่อการกด ผลิตจากยางธรรมชาติ คือการนำยางธรรมชาติมาดัดแปรโมเลกุลให้มีความเป็นขั้วมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเหนียวติดให้กับยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำให้ยางธรรมชาติสามารถใช้งานเป็นกาวหรือสารเชื่อมประสานได้หลากหลายพื้นผิวมากขึ้น
โดยอาศัยคุณสมบัติเด่นของยางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ความต้านทานต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความสามารถในการกระเด้งตัว รวมถึงความสามารถในการเหนียวติด ซึ่งคุณสมบัติของกาวที่ได้ คือ มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีได้นิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้ สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย Application อาทิเช่น แผ่นแปะหูป้องกันการเกิดแผลกดทับ เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานงานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติดสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »