งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

 

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

งานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001364 ยื่นคำขอวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

กาวชนิดว่องไวต่อการกด (Pressure sensitive adhesive, PSA) คือ กาวที่ประกอบด้วยกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีได้นิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้ ดังต่อไปนี้
1. เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว
2. การติดไม่ต้องใช้แรงมากกว่าแรงดันจากปลายนิ้วมือ
3. ไม่ต้องใช้การกระตุ้นจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ
4. มีความสามารถมากพอที่จะยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้
5. มี cohesive strength
ที่มากเพียงพอเมื่อดึงออกแล้วพื้นผิววัสดุสะอาด ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติด
กาวชนิดนี้มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเทปกาว อุตสาหกรรมกาวติดกระดาษชนิดลอกออกได้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยกาวประเภทนี้ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ โดยใช้ตัวทำละลายเป็นตัวกลาง เช่น สไตรีน-ไอโซพรีน-สไตรีน บล็อกโคพอลิเมอร์ (S-I-S) ยางคลอโรพรีน (CR) และยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) เป็นต้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

แผ่นแปะอเนกประสงค์ คือ แผ่นแปะชนิดที่ว่องไวต่อการกด ผลิตจากยางธรรมชาติ คือการนำยางธรรมชาติมาดัดแปรโมเลกุลให้มีความเป็นขั้วมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเหนียวติดให้กับยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำให้ยางธรรมชาติสามารถใช้งานเป็นกาวหรือสารเชื่อมประสานได้หลากหลายพื้นผิวมากขึ้น
โดยอาศัยคุณสมบัติเด่นของยางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ความต้านทานต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความสามารถในการกระเด้งตัว รวมถึงความสามารถในการเหนียวติด ซึ่งคุณสมบัติของกาวที่ได้ คือ มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีได้นิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้ สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย Application อาทิเช่น แผ่นแปะหูป้องกันการเกิดแผลกดทับ เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานงานวิจัยแผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติดสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
Translate »