งานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

งานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

0ขายโดย

งานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

 

งานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

งานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

งานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7203 เรื่อง แยมเม่าเสริมวิตามินซี

ที่มาของงานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

เม่าหลวง (Antidesma bunius) เป็นผลไม้พื้นเมืองในสายพันธุ์เบอร์รี่ พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตเทือกเขาภูพาน และในป่าตามธรรมชาติในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เม่าหลวงเป็นเม่าสายพันธุ์ที่มีขนาดผลใหญ่ ให้ปริมาณน้ำคั้นสูง นอกจากนี้ยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และรงควัตถุสีแอนโทไชยานินที่สำคัญต่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าดังกล่าว ปัจจุบันมีการนำเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำเม่าแท้ น้ำเม่าเข้มข้น น้ำเม่าพร้อมดื่ม และไวน์เม่า ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยน้ำเม่าที่มีการคัดผลแดงออก แล้วนำผลดำมาคั้นน้ำแยกเปลือกและเนื้อผลเม่าออกทิ้ง (กาก) ทั้งที่ส่วนเปลือกและเนื้อเม่าเป็นแหล่งสะสมของรงควัตถุแอนโทไซยานิน (anthocyanin)
แยมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานเหมาะที่จะใช้รับประทานเป็นอาหารเช้า โดยในการผลิตแยมเม่าต้องมีการต้มเคี่ยวส่วนผสมเพื่อสกัดเพคตินในผลออกมา ซึ่งต้องมีการใช้อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจึงทำให้สูญเสียสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินซี เนื่องจากวิตามินซีเป็นสารที่มีความคงตัวต่ำ สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแสง และความร้อน ดังนั้น จึงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมเม่าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีมาตรฐานการผลิตและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเพิ่มประโยชน์และการใช้งานส่วนเปลือกและเนื้อเม่า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากเม่า และช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้แปรรูปเม่า และเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในแยมเม่าจึงจำเป็นต้องเติมวิตามินซี เพื่อทดแทนวิตามินซีที่สูญเสียไประหว่างกระบวนการแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างความตื่นตัวด้านการเพิ่มประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งดังกล่าว และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเม่าต่อไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

การผลิตแยมจากผลไม้ท้องถิ่น คือ เม่า หรือหมากเม่า โดยกรรมวิธีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อเม่าผสมกับน้ำเม่า และสารให้ความหวาน ทำให้ข้นหนืด ซึ่งกระบวนการผลิตแยมต้องต้มเคี่ยวส่วนผสมเพื่อสกัด เพคตินในผลเม่าออกมามีการใช้อุณหภูมิสูงและเป็นเวลานานจะทำให้สูญเสียวิตามินซี ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมวิตามินซี ในการผลิต

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแยมเม่าเสริมวิตามินซี

ผลเม่าเมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นแยมจะมีปริมาณวิตามินซีลดลงประมาณร้อยละ 40 แต่หากมีการเสริมวิตามินซีร้อยละ 0.01 ลงในผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ดังนั้นหากรับประทานแยมเม่าเสริมวิตามินซีวันละ 10 กรัม (ทาขนมปัง 1 แผ่น) จะได้รับวิตามินซีเพิ่มเติมจากการรับประทานอาหารอื่นๆ เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวัน กองโภชนาการ กรมอนามัย (2541) กำหนดให้ผลิตภัณฑ์แยมมีวิตามินซีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของThai RDI

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »