งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

0ขายโดย

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

 

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000265 ยื่นคำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ที่มาของงานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

การใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนอกจากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วอาจทำให้พืชอ่อนแอ โดยดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆ ก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

แอพพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน FCS (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis) ช่วยคำนวณและแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยผสมตามชนิดดินที่ระบุ โดยคำนวณผลลัพธ์ตามการป้อนค่าผลการวิเคราะห์ดินและวิธีการปรับปรุงดิน หลังจากนั้นจะแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (P) ที่เหมาะสมเป็นปริมาณแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัว คือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และMOP (0-0-60) สำหรับการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้ง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักที่ตรงกับความต้องการของพืชแล้วยังประหยัดต้นทุนมากกว่า ลดการสูญเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

สามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพาะปลูกคำนวณจำนวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ยที่ต้องใช้
คำนวณราคาการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย และราคาค่าใช้จ่ายปุ๋ยต่อไร่

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »