งานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

งานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

0ขายโดย

งานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

 

งานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

งานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

งานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403000764 ยื่นคำขอวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง มีโอกาสเกิดอาการของโรค หรือหกล้ม บาดเจ็บ กระทันหัน โดยที่ไม่มีใครทราบว่าต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งหากพบไม่ทันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงจนทำให้พิการหรือทุพพลภาพ หากมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถใช้แจ้งเหตุ ก็จะทำให้ญาติหรือคนที่อยู่ใกล้ ช่วยพาส่งโรงพยาบาล หรือเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน หรือแม้กระทั่งผู้ประสบเหตุในซากตึกถล่มก็จะช่วยให้สามารถค้นหาได้ ดังนั้น จึงได้พัฒนาแอพลิเคชั่น ที่สามารถบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตและทุพพลภาพ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

แอพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับขอความช่วยเหลือ โดยการส่งเสียงไซเรนพร้อมส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เจ้าของได้เลือกไว้ 5 หมายเลข พร้อมด้วยข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษาและแจ้งพิกัดของผู้ขอความช่วยเหลือได้ ช่วยให้ผู้บาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ลดโอกาสเสียชีวิตและทุพพลภาพ และยังช่วยค้นหาผู้บาดเจ็บ หรือใช้แจ้งเหตุได้อีกด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแอพลิเคชั่นสำหรับขอความช่วยเหลือ

1. ใช้งานง่าย
2. มีเสียงไซเรน และส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
3. ใช้ ขอความช่วยเหลือ กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ประสบเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถแจ้งพิกัดตำแหน่ง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »