งานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

งานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

0ขายโดย

งานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

 

งานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

งานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

 

งานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101000005 ยื่นคำขอวันที่ 30 ธันวาคม 2553

ที่มาของงานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

เซนเซอร์วัดระดับของเหลวที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเซนเซอร์สำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานและความแม่นยำในการวัดสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น สามารถวัดของเหลวได้หลายชนิด ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีความปลอดภัยต่ออาหาร หรือสามารถแยกแยะระหว่างระดับของเหลวกับฟองบนผิวได้ ด้วยคุณสมบัติที่มีมาก ทำให้เซนเซอร์วัดระดับของเหลวในอุตสาหกรรมมีราคาสูง ไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้วัดระดับน้ำทั่วๆไป เช่น การวัดระดับน้ำในแปลงเกษตร การวัดระดับน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการวัดระดับน้ำในคลองชลประทาน ซึ่งเรายังขาดเซนเซอร์วัดระดับน้ำที่มีความเหมาะสมกับงานลักษณะดังกล่าว ทางคณะวิจัยจึงคิดค้นเซนเซอร์วัดระดับของเหลวด้วยการวัดระดับด้วยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามระดับของเหลว มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ที่มีอยู่ทั่วไป ง่ายและผลิตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เหมาะสำหรับการผลิตใช้งานเองภายในประเทศ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

sensor วัดระดับของเหลว โดยเปลี่ยนระดับของเหลวเป็นสัญญาณไฟฟ้า อาศัยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นอิเล็กโตรตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งให้ค่าความจุไฟฟ้าแปรผันตามระดับของเหลวที่สัมผัส ค่าความจุไฟฟ้าจะถูกประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มาตรฐานสำหรับส่งต่อให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อเก็บข้อมูลระดับของเหลว โดยการวัดระดับของเหลวสามารถนำไปใช้ได้ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรม เช่น การวัดระดับของเหลวในถังเก็บต่างๆ การวัดระดับน้ำในแม่น้ำ การวัดระดับน้ำในพื้นผิวถนน การวัดปริมาณของนม เบียร์ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การวัดปริมาณน้ำมัน เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยSensorวัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์

sensor วัดระดับของเหลว สามารถวัดระดับของเหลวได้อย่างแม่นยำ ใช้หลักการไม่ซับซ้อน ราคาถูก สามารถประยุกต์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »