ขายสิทธิบัตรเครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก

ขายสิทธิบัตรเครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก

2.49 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 179 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

 

ขายสิทธิบัตรเครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก

ขายสิทธิบัตรเครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก

ขายสิทธิบัตรเครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก

  • รายละเอียดสิทธิบัตรเครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

เครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูกมีลักษณะเป็นรถเข็นสองล้อ โดยมีส่วนที่ สำคัญ คือคานรูปตัวยูที่เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ในแนวดิ่ง โดยที่แขนทั้งสองข้าง มีพลั่วโค้ง ครึ่งวงกลมปลายแหลมติดตั้งอยู่ พลั่วทั้งสองนี้สามารถเคลื่อนที่ขึ้น และลงได้ในแนว เอียง ทั้งนี้ เพื่อทำให้พลั่วทั้งสองประกบกันเป็นรูปกรวย เมื่อเคลื่อนลงไปต่ำสุด เมื่อต้องการขุดย้ายต้นไม้ ก็เข็นรถไปหาต้นไม้ หยุดรถ โดยวางคานยันพื้นให้ แนบกับดิน ทำให้ตัวรถตั้งฉากกับพื้นดิน หลังจากนั้นก็ดึงพลั่วขึ้นทีละข้าง จนพลั่ว เลื่อนขึ้นไปถูกล็อคอยู่ข้างบน ทำให้ปลายทั้งสองอ้าออกจากกัน แล้วดันรถให้คานรูป ตัวยูเข้าไปค่อมต้นไม้ ให้ต้นไม้อยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วจึงปลดล๊อคให้คานรูปตัวยูเลื่อนลง มาแนบกับพื้นดิน และปลดล๊อคให้พลั่วทั้งสองเลื่อนลงจนปลายแหลมจิกดิน ใช้เท้า เหยียบพลั่วให้กินดินเล็กน้อย หลังจากนั้นก็ถ่างขาหลัง ซึ่งพับเก็บอยู่กับโครงรถด้าน หลังออก ต่อคานงัดเข้ากับจุดหมุน โดยที่ปลายข้างที่งอจะเกี่ยวยกคานรูปตัวยู ทั้งนี้ ขา หลังจะทำให้ตัวรถมั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อตัวรถอยู่คงที่แล้ว ใช้ค้อนกระทุ้งสวมไปบนด้านพลั่ว ยกขึ้น แล้วกระแทกลงไปที่ด้ามพลั่วสาม-สี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับดินว่าจะแน่นมากหรือน้อย เมื่อสุดใบพลั่ว ก็แสดงว่าการขุดต้นไม้เสร็จสิ้นลงแล้ว เหลือเพียงแต่เดินไปด้านหลังรถ แล้วกดคานงัดลง คานรูปตัวยูก็จะเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้ต้นไม้พร้อมรากและดินถูกยกขึ้นมา จากพื้นดินด้วย เมื่อกดคานงัดไปจนสุด ก็จะมีตัวล๊อคให้คานรูปตัวยูอยู่กับที่ ปลายพลั่ว และต้นไม้จะลอยอยู่เหนือพื้นดิน ส่วนลำต้นก็จะถูกพยุงไว้โดยเหล็กค้ำ เมื่อต้องการขุดหลุมปลูกก็ทำเช่นเดียวกัน โดยหลุมที่ขุดได้จะมีลักษณเช่นเดียว กับหลุมที่ขุดต้นไม้ทุกประการ ส่วนการปล่อยต้นไม้ลงไปในหลุมนั้น ก็เพียงแต่ปลด ล็อคให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ลงแนบกับพื้นดิน พลั่วและดินพร้อมรากของต้นไม้ก็จะลง ไปอยู่ในหลุม แล้วดึงพลั่วขึ้นเท่านั้น


ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »