Placeholder

รับจดลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรม

2.37 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 30 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

รับจดลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรม


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yaagnet/domains/copyri.com/public_html/wp-content/themes/rehub/woocommerce/single-product/meta.php on line 26

รับจดลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรม

ลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีบริการ รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคุ้มครอง สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ ให้สามารถตรวจค้นเพื่อประโยชน์ ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีแผน ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ในทางการค้า ควรยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของตน

เจ้าของลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรมมีสิทธิอะไรบ้าง?

เจ้าของลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนดังนี้
– ทำซ้ำหรือดัดแปลง
– เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การจำหน่าย ฯลฯ
– ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง
– ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
– อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์ของตน ทั้งหมดหรือบางส่วน

ลิขสิทธิ์งานสถาปัตยกรรมได้รับความคุ้มครองนานแค่ไหน?

บุคคลธรรมดา : ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และจะมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

นิติบุคคล : มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น

สนใจจดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดต่อเราได้ที่

0860676078 หนุ่ม

line  @copyri

chokdeeonline

contact.copyri.com@gmail.com

wechat 0868660031      

facebook  https://web.facebook.com/copy8

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »