ขายสิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา

ขายสิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา

0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yaagnet/domains/copyri.com/public_html/wp-content/themes/rehub/woocommerce/single-product/meta.php on line 26
ขายสิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา

ขายสิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา

ขายสิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา

สนใจติดต่อ

086-514-3075 ผศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ

line 0865143075

email kaijanyut@hotmail.com

สิทธิบัตรกล่องเก็บยาอเนกประสงค์พร้อมขวดน้ำดื่มสำหรับพกพานี้ดียังไง

-กล่องยาพอดีมือ

-มีช่องใส่ยา3ช่องสำหรับแบ่งตามมื้อ

-เพิ่มช่องสำหรับตัดแบ่งเม็ดยาในตัว(ในกรณีต้องการจำกัดปริมาณยา เป็นต้น)

-มีขวดน้ำที่ติดกับตัวตลับยาเพื่อสะดวกในการพกพา

-ตัวตลับยาและตัวขวดน้ำต้องสามารถแยกออกจากกันได้

-เพิ่มที่เหน็บสำหรับพกพา(หนีบกับกระเป๋า/ขอบเข็มขัด ฯลฯ)

-ตัวฝาเปิดขวดน้ำออกแบบให้ผู้สูงอายุเปิดได้อย่างสะดวก

แนวคิดการวิจัย

แนวโน้มการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีจำนวนมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะการเจริญพันธุ์
และภาวะการตายของประชากรดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทยและปัญหา ความ
เสื่อถอยในสมรรถภาพต่าง ๆ ของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การมองเห็น สายตาเลือนราง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก
ลักษณะทางกายภาพที่เสื่อถอยตามวัย เป็นต้น
ผู้สูงอายุมักมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการมองเห็น และการรับรู้ที่ลืมเลือน มีความจำที่ถดถอยลง โดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องรับประทานยาเป็นประจำอาจทำให้ลืมรับประทานยาตามเวลา การใช้ยาที่ผิดพลาดจากการมองเห็น หรือลืมนำ
ยาติดตัวไป หรือลำบากในการหาน้ำดื่มเนื่องจากยาบางอย่างต้องรับประทานทันที เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกล่องยาพร้อมน้ำดื่มแบบพกพาเพื่อช่วยในการรับประทานยาที่สะดวก ลดปัญหาที่อาจเกิดตามมา
ที่หลัง จากความหลงลืม และการมองที่ผิดพลาด จึงได้ออกแบบรูปทรงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการแก้ปัญหานี้

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »