สิทธิบัตรเครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด
สิทธิบัตรเครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด2สิทธิบัตรเครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด1

สิทธิบัตรเครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด

2.57 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 248 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

สิทธิบัตรเครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด

 สิทธิบัตรเครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด

ข้าพเจ้าขอเสนอขายสิทธิบัตรการประดิษฐ์    “ เครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์ 2ชุด    ทำการถ่ายเทโหลดไฟฟ้า แหล่งจ่ายผ่านระบบสื่อสารอนุกรมมาตรฐาน RS-485 ” ตามเลขที่คำขอ 1401001270 วันที่ยื่นคำขอ 11 ก.พ.2557 ซึ่งได้ผ่านการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรไทยตามประกาศโฆษณาเลขที่ 167623 วันที่ก.ย. 2560 และได้ชำระค่าตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ววันที่ 16 พ.ย. 2560        ตามที่ได้ส่งหลักฐานมาพร้อมกันนี้พร้อมกับตัวอย่างการได้รับอนุสิทธิบัตร “ เครื่องควบคุมโหลดเบรกสวิทช์(Load Break Switch)ให้ทำงานเมื่อมีความผิดปกติ(Fault)และถ่ายเทโหลด(Load) ไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย ภาคไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroler)”  เสนอขายราคา 10 ล้านเหรียญUS

            หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับข้าพเจ้าได้ตามที่อยู่ข้างบนนี้หรือ

โทร-line 084-8941699     Email.   Roongroj.rk@gmail.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »