แฟรนไชน์เซเว่น7-11

แฟรนไชน์เซเว่น7-11

0ขายโดย

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
แฟรนไชน์เซเว่น7-11

แฟรนไชน์เซเว่น7-11

ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มมากมาย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศรวม 12,432 สาขา แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5,431 สาขา (ร้อยละ 44) เป็นร้าน ในต่างจังหวัด 7,001 สาขา (ร้อยละ 56) โดยมีสัดส่วนร้านสาขาทั้ง 3 ประเภท คือ ร้านสาขาบริษัท , ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business Partner) และร้านสาขาที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area) คิดเป็นสัดส่วน 46:48:7 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเฉลี่ยวันละ 11.02 ล้านราย

ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท

งบลงทุน 480,000 – 1,730,000 บาท

การสนับสนุนจากทางบริษัท
การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
อื่นๆ

สอบถามข้อมูลธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น ติดต่อ

 02-826-7800

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »