แฟรนไชส์เชสเตอร์

แฟรนไชส์เชสเตอร์

0ขายโดย

แฟรนไชส์เชสเตอร์

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
แฟรนไชส์เชสเตอร์

แฟรนไชส์เชสเตอร์

แฟรนไชส์เชสเตอร์

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกแฟรนไชส์ซี

เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ “ร้านเชสเตอร์” *****หมายเหตุ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ร้านอาหารเชสเตอร์

รูปแบบร้าน Restaurant ขนาดพื้นที่* 120 -150 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า* (ก่อนVat) 700,000 บาท ค่ารอยัลตี้* 4% ของยอดขาย ค่าการตลาดส่วนกลาง* 3% ของยอดขาย งบลงทุน 6 – 6.5 ล้านบาท * เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เงื่อนไขและหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี (ผู้รับอนุญาต)

สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้เท่านั้น การจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้รับอนุญาต ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่างๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด ผู้รับอนุญาตต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯ ทุกเดือน

ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯ แจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้รับอนุญาตต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ( ผู้ให้อนุญาต ) ทุกวันทำการของธนาคาร และผู้รับอนุญาตจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนคิดเป็น 10% ของประมาณการยอดขาย และโอนในส่วนที่เหลือในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้รับอนุญาตเป็นผู้จัดหาพนักงานทุกระดับ ตามวุฒิการศึกษาและอัตราค่าแรง ที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้กำหนด โดยช่วยสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 30 – 45 วัน บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าบริหารจัดการ 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากบริษัทเชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา

การสนับสนุนแฟรนไชส์จากเชสเตอร์

ได้รับคำปรึกษาด้านการเลือกทำเลร้าน, การออกแบบร้าน การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ ผู้รับอนุญาตเป็นผู้จัดหาพนักงานทุกระดับ ตามวุฒิการศึกษาและอัตราค่าแรง ที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้กำหนด โดยช่วยสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 30 – 45 วัน บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าบริหารจัดการ 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากบริษัทเชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา การสนับสนุนแฟรนไชส์จากเชสเตอร์

สนใจติดต่อ

คุณกัณฑพัชร์ เชิดเพ็ชรัตน์ (ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ)

โทร. 099-7830045, 02-641-0377 Email : kantapat.che@gmail.com

คุณพิมพ์นารา บุญราช (ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์สัมพันธ์) โทร. 091-9544265, 02-641-0461 Email : pimnara.b@cpf.co.th

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »