สิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น
Featured!
realtiles-Patentrealtiles-Patent1

ขายสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น

5 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 1 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น

 

ขายสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น

 ขายสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น

ขายสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น

  • เลขที่คำขอสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น:  1101000095

    สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10   E04D 13/00

 รายละเอียดสิทธิบัตรกระเบื้องหลังคาเย็น

การประดิษฐ์นี้ คือ กระเบื้องหลังคาเย็นทำจาก Styrofoamขึ้นรูปตามแบบพิมพ์ของวัตถุมุงหลังคาทุกชนิด เพื่อใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อน นำไปประกบเสริมกับหลังคาชนิดนั้นๆด้วยกาว

โดยแผ่นโฟมขึ้นรูปนี้แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่

1.แผ่นโฟมขึ้นรูปแบบธรรมดา คือ แผ่นโฟมที่ไม่ติดแผ่นเสริมความคงทน

2.แผ่นโฟมขึ้นรูปแบบพิเศษ    คือ แผ่นโฟมที่ติดแผ่นเสริมความคงทน

เมื่อมุงหลังคาด้วยกระเบื้องหลังคาเย็นแล้วจะช่วยให้ภายในอาคารไม่ร้อน เนื่องจากโฟมเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟของเครื่องปรับอากาศนอกจากนี้โฟมยังมีราคาถูกและน้ำหนักเบาไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารด้วย

 

realtiles-Patent

แผ่นโฟมฉนวน อันบน สำหรับ กระเบื้องหลังคา   โมเนีย อันล่าง สำหรับ กระเบื้องลอนคู่

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »