ขายลิขสิทธิ์เพลงสวยสะเด็ด

ขายลิขสิทธิ์เพลงแด่เธอผู้จากไป

0ขายโดย

ขายลิขสิทธิ์เพลงไทยแลนด์แดนใคร

 

ขายลิขสิทธิ์เพลงแด่เธอผู้จากไป

ขายลิขสิทธิ์เพลงแด่เธอผู้จากไป

ขายลิขสิทธิ์เพลงแด่เธอผู้จากไป

  • เลขที่คำขอลิขสิทธิ์/แจ้งจด 131088

    เลขทะเบียนลิขสิทธิ์/เลขสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ด.85765

รายละเอียดเพลงแด่เธอผู้จากไป

เราเกิดมาเป็นคนไทยอย่าให้ใครเขามาดูถูกว่าพวกเราลูกหลานหลง
ลืมชาติเผ่าพันธ์ของตน
เราคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานวันนี้กำลัง
จะถูกความเจริญที่กลืนกินลืมหาย

ผู้แต่ง ปรีชา ภูชื่นศร

ข้อมูลติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เพลง
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
โทร 086-067-6078
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »