ขายลิขสิทธิ์เพลงท่องเที่ยวไพร

ขายลิขสิทธิ์เพลงอาหารกลางวัน

0ขายโดย

ขายลิขสิทธิ์เพลงอาหารกลางวัน

 

ขายลิขสิทธิ์เพลงอาหารกลางวัน

ขายลิขสิทธิ์เพลงอาหารกลางวัน

ขายลิขสิทธิ์เพลงอาหารกลางวัน

  • เลขที่คำขอลิขสิทธิ์/แจ้งจด 122351

    เลขทะเบียนลิขสิทธิ์/เลขสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ด.80628

รายละเอียดเพลงอาหารกลางวัน

***องค์พระเทพ รัตนราชสุดา ทรงเป็นเทพแห่งปัญญา ทรงเมตตาเสนอโครงการ เพื่อนักเรียนไทยที่ยากไร้ในถิ่นกันดาร ด้วยทรัพย์พระราชทาน จัดตั้งโครงการ”อาหารกลางวัน”

ผู้แต่ง นายมานพ หงษาคำ

ข้อมูลติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เพลง
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »