ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล3
ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล2ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล1เตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

2.7 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 164 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

 

ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

ขายสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

  • รายละเอียดสิทธิบัตรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นแผ่นดินไหวใต้ทะเล

เครื่องเสียบปลั๊กถอดปลั๊กอัตโนมัติ สามารถแก้ปัญหาเรื่องการไม่ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานที่เป็นปัญหาคู่กับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่กระแสไฟฟ้าจะถูกตัดขาดจากระบบไฟฟ้าในบ้าน เหมือนการเสียบปลั๊ก – ถอดปลั๊กโดยผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทำเอง ในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่จ่ายพลังงานให้กับกลไกการทำงานแบบ แมคคานิค มีกลไกการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีชิ้นส่วนน้อย ผลิตและประกอบง่าย มีราคาไม่แพงถ้าหากผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะ เด็ก คนแก่ ผู้พิการ ผู้ป่วย เพราะใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการเสียบและถอดปลั๊ก เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาสำคัญของคนทั้งโลกในปัจจุบันนี้และในอนาคต

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา  การประดิศฐ์เครืองเสียบปลั๊ก-ถอดปลั๊กอัดโนมัตินี้มีการเชื่อมต่อ และตัดกระแสไฟฟ้า ของ เครื่องใชัไฟฟ้า กับระบบไฟฟ้าในบ้าน หรือตัวอาคาร ผ่านกลไกการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ภาย ใน ตัวเครื่องเสียบปลั๊ก-ถอดปลั๊กอัตโนมัติ ซึ่งหลักจากกดปุ่มเสียบปลั๊ก หรือ ถอดปลั๊ก บนตัวเครื่อง ควคุมไร้สายแล้ว ก็จะเหมือนกับการเสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ ไฟฟ้า ทำด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »